Herengracht 562, 1017CH Amsterdam, The Netherlands

De effectiviteit van sampling: meten is weten!

Sampling is een veelgebruikte methode om potentiële klanten kennis te laten maken met een (nieuw) product.
Maar, zoals aan alle marketingstrategieën, hangt ook aan sampling een prijskaartje. Natuurlijk wil je weten of jouw investeringen lonen.
Ga je werkelijk meer verkopen nadat consumenten jouw product door middel van een sample hebben leren kennen?
En hoeveel meer dan? Is iedere in samples gestoken euro goed besteed?

meten-is-weten
Legitieme vragen, die alleen met behulp van gedegen marktonderzoek beantwoord kunnen worden: meten is weten!

Gelukkig blijkt uit dergelijk marktonderzoek, zoals bijvoorbeeld dat van het Amerikaanse shopperactivatiebedrijf PromoWorks, keer op keer dat sampling inderdaad een lucratieve vorm van marketing is.
Na een gigantische piek op de eerste dag (cijfers van 474 tot 656 procent omzetstijging zijn niet ongewoon), daalt die omzetstijging weliswaar, maar deze blijft significant hoger dan vóór het samplingmoment.
Ook bij Lime Factory, is ‘meten is weten’ het devies. Doel van ons aanbod is tenslotte om onze klanten een substantiële omzetstijging te bezorgen. We willen zeker weten dat dat ook gebeurt. Daarom verzamelen wij sinds jaar en dag gegevens over het effect van onze samplingstrategieën.

grafiek herhalingsaankoopintentie

‘Ja, maar de intentie om iets te gaan kopen, is nog geen garantie dat men dat ook echt doet’, denk je nu terecht. Toch blijkt de intentie om tot een aankoop over te gaan, een goede voorspeller te zijn voor daadwerkelijk gedrag. De meeste mensen die dat van plan zijn, gaan een product inderdaad kopen.

Onze eigen positieve bevindingen komen dus overeen met die van diverse andere marktonderzoeken. Een belangrijke psychologische factor in het succes van sampling blijkt te zijn dat klanten ervaren dat hun door de producent iets wordt gegund. Een onderzoek uit 2011 van het British Food Journal beschrijft dit zogenaamde ‘wederkerigheidseffect’: als jij mij iets gunt, ben ik ook meer geneigd jou iets te gunnen. Consumenten kopen na het ontvangen van een sample dus niet alleen meer producten omdat zij enthousiast zijn over het product, maar ook omdat zij een band voelen met de aanbieder van de sample. En loyale, tevreden klanten zijn van enorme waarde voor een bedrijf. Zij gaan in bijna 100 procent van de gevallen over tot herhalingsaankopen. Aangetoond is bovendien dat het vijf keer minder kost om een bestaande klant tevreden te houden, dan om een nieuwe te werven. Door het uitdelen van samples wordt een goede basis gelegd voor zo’n waardevolle vertrouwensband.

Lime Factory is ervan overtuigd dat sampling des te beter werkt, en dat het wederkerigheidseffect des te sterker is, wanneer de consument de sample ontvangt op een moment dat hij daar tijd voor heeft. Dus niet op straat of het station tijdens het spitsuur maar liever tijdens, bijvoorbeeld, een vakantie. Dan staat de consument veel meer open voor nieuwe ervaringen en zal het gevoel dat hem iets wordt gegund meer binnenkomen.

Bewust samplen op een voor de consument geschikt moment, en het meetbaar maken van de effectiviteit daarvan, zijn dus de belangrijkste uitgangspunten van de samplingstrategie van Lime Factory. Fabrikanten die hun producten via Lime Factory onder de aandacht van het publiek willen brengen, kunnen erop rekenen dat dat weldoordacht gebeurt en dat iedere geïnvesteerde euro goed wordt besteed.

Laat een reactie achter