Herengracht 562, 1017CH Amsterdam, The Netherlands

Return on investment bij sampling!grafiek-herhalingsaankoopintentie

Return on Investment bij sampling: de Samplingcalculator geeft inzicht

Sampling is lucratief, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Maar hoe lucratief precies? Lime Factory ontwikkelde een instrument om dat inzichtelijk te maken. Maak kennis met de Samplingcalculator!

Sampling, is dat niet veel te duur?

‘Een samplingcampagne, is dat niet veel te duur voor ons bedrijf?’, wordt nogal eens gevraagd. En terecht. Natuurlijk wil elke producent weten of de kosten van een samplingcampagne opwegen tegen de baten. Een eerder artikel van Lime Factory, ‘Meten is weten’, benadrukte daarom al het belang van het meetbaar kunnen maken van de effectiviteit van sampling.

Lime Factory is inmiddels, op basis van ervaring en de uitkomst van diverse consumentenonderzoeken, overtuigd van het feit dat sampling loont. Mits aan twee voorwaarden wordt voldaan. De consument dient in de eerste plaats de sample uitgereikt te krijgen op een relevant gebruiksmoment. Op een moment waarop hij ontspannen is en openstaat voor nieuwe ervaringen. Een voorbeeld hiervan is tijdens een evenement of in iemand zijn eigen huis of leefomgeving.

calculator_300

De tweede voorwaarde is dat het gesamplede product waarmaakt wat het pretendeert, dat de consument krijgt wat hem beloofd wordt. Onder deze omstandigheden is sampling voor allerlei producten een uitstekende marketingstrategie. Sampling kan dan worden ingezet om nieuwe producten of line extensions onder de aandacht te brengen, maar ook om ‘brand switchers’ terug te winnen voor een bestaand product.

Wel veel maar niet alle producten zijn geschikt voor sampling. Breng daarom van tevoren goed in kaart of jouw product hier geschikt voor is en zo ja, welke samplingmethode het beste kan worden gebruikt. Lees er meer over in onze blog over welke producten het meest geschikt zijn voor sampling.

De samplingcalculator

Natuurlijk willen producenten niet alleen weten dat sampling meer oplevert dan het kost, maar ook hoeveel dit precies is. Dit is in de praktijk lastig om exact te meten, toch denken wij een inschatting te kunnen geven.

Om deze inschatting van het rendement van sampling te kunnen bepalen, heeft Lime Factory een instrument ontwikkeld, de Samplingcalculator. Op basis van een achttal variabelen maakt de Samplingcalculator een inschatting van de ‘Return on Investment’ (ROI) van een samplingcampagne. Wat krijg je als producent terug voor iedere euro die je investeert?

Door gebruik te maken van de Samplingcalculator krijgt een producent inzicht in de ROI van een samplingcampagne. De Samplingcalculator kan zowel voorafgaand als na afloop van een campagne worden ingezet. Vooraf wordt het gebruikt om te bepalen of de ROI van een voorgenomen campagne hoog genoeg is om interessant te zijn.

Maar ook na afloop is het interessant, wanneer alle feitelijke gegevens bekend zijn. Bij het gebruik van de Samplingcalculator voorafgaand aan een campagne, is het uiteraard van belang om van de onzekere variabelen een realistische inschatting te maken. Lime Factory heeft de expertise in huis om dat te doen, in samenspraak met de klant.

Hieronder een voorbeeld van een ingevulde Samplingcalculator met de mogelijkheid om het ook zelf te proberen.

Point of Use sampling Event sampling Probeer het zelf
1. Kosten sample € 0,50 € 0,50
2. Kosten sampling per sample € 0,22 € 0,22
3. Aantal samples 100.000 100.000
4. Vaste kosten € 0,00 € 50.000
5. Percentage gebruik 80,00% 60,00%
6. Aankooppercentage door sampling 50,00% 50,00%
7. Gemiddeld aantal aankopen 6 6
8. Marge product € 0,40 € 0,40
Totale kosten € 72.000 € 122.000 {{vm.totalekosten() | currency}}
Total opbrengst € 96.000 € 72.000 {{vm.totaleopbrengst()| currency}}
ROI € € 24.000,00 -€ 50.000,00 {{vm.roi()| currency}}
ROI % 33,33% -40,98% {{vm.roipercentage() | number :2 }}%

 

De grijze velden kunnen door de fabrikant worden ingevuld, de inhoud van de andere velden wordt bepaald door de opzet van de sampling methode en van het product zelf.

In dit voorbeeld vergelijkt de Samplingcalculator twee vormen van sampling (‘Point of Use’ en ‘Event’). De berekening maakt duidelijk dat Point of Use sampling hier een positieve ROI haalt en Event sampling een negatieve. Dit verschil wordt verklaard door zowel de hogere kosten als het lagere percentage gebruik van de sample bij Event sampling.

Let op dat hierbij de extra exposure bij Event Sampling buiten beschouwing is gelaten. Dit kan resulteren in aankopen van consumenten die wel in aanraking komen met het merk, maar niet gebruik maken van de sample. De vraag is of dat het verschil van € 74.000 in dit voorbeeld waard is.

Data gebruiken

Wanneer je al ervaring hebt met het samplen van jouw product, kun je ook op een andere manier de ROI berekenen. Door tijdens het samplen van een product alle data op te slaan, kun je deze later gebruiken om te analyseren. Hoe meer informatie je weet te verzamelen over de samplingcampagne, hoe beter. Deze data kan je helpen om bij een volgende samplingcampagne betere beslissingen te maken of problemen op te lossen.

Je kunt hiervoor verschillende soorten data verzamelen, afhankelijk van het soort samplingcampagne. Zo is het voor sampling tijdens een evenement bijvoorbeeld belangrijk om het aantal bezoekers van het evenement, de ontvangers van de sample en opvolgende aankopen te meten. Voor webshopsampling is het interessanter om te kijken naar het aantal verpakte samples en de opvolgende websitebezoekers.

Ga je voor de eerste keer jouw product samplen? Dan raden wij je aan gebruik te maken van de Samplingcalculator.

Weloverwogen kiezen voor sampling

De Samplingcalculator verzekert een producent van een volledig beeld van de kosten en baten van een samplingcampagne en kan de effectiviteit van verschillende vormen van sampling met elkaar vergelijken. De ROI wordt immers bepaald door de verhouding tussen alle acht genoemde variabelen. Zo zal een duur product op de zeven andere variabelen bijvoorbeeld gunstiger moeten scoren dan een goedkoop product om uiteindelijk dezelfde ROI op te leveren.

Inzicht in de ROI van een bepaalde (voorgenomen) samplingcampagne maakt het merkeigenaren mogelijk een weloverwogen keuze te maken: ‘Gaan we voor sampling (en in welke vorm) of zien we er van af?’

Lime Factory is er zeker van dat de ROI van samplingcampagnes veel producenten positief zal verrassen. Wanneer zij daarbij in aanmerking nemen dat sampling ook nog eens een aantal niet direct meetbare voordelen heeft (zoals awareness, bereik en merkbekendheid), dan kan het niet anders dat producenten steeds vaker zullen concluderen: ‘Sampling te duur? Integendeel!’

Vragen aan Lime Factory

Heb je nog vragen over de return on investment bij sampling of ben je benieuwd wat Lime Factory voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem dan even contact met ons op! Je kunt erop rekenen dat het onder de aandacht brengen van jouw product bij Lime Factory, weldoordacht en professioneel gebeurt.

Laat hieronder jouw mening achter of deel dit artikel met je vrienden of collega’s.

Laat een reactie achter