Welkomstkoffer 6 maanden feedback

Welkomstkoffer-feedback

De afgelopen 6 jaar hebben wij consumenten feedback gevraagd over de producten die zij hebben geprobeerd via de Welkomstkoffer bij Center Parcs. Hierbij worden gebruik, waardering, merkbekendheid en herhalingsaankoopintentie gemeten. Maar uiteindelijk willen wij ook weten of de consument het product ook daadwerkelijk is gaan kopen nadat ze een product hebben geprobeerd. Vandaar dat wij een feedback onderzoek zijn gestart waarbij de consument 6 maanden later nog een aantal vragen wordt gesteld.

Dit zijn de vragen die wij na 6 maanden stellen:

  • Hoe vaak heb je dit product de afgelopen 6 maanden gekocht?
  • Hoe vaak kocht je dit product voordat je de Welkomstkoffer kreeg?
  • Had je het product ook gekocht als je er niet op deze manier mee in aanraking was gekomen?

Inmiddels hebben meer dan 10.000 consumenten dit onderzoek ingevuld voor ruim 20 verschillende producten van de Welkomstkoffer.

Hieronder zie je een aantal van de resultaten die hieruit voortkomen.

Zo zien wij in figuur 1 dat het percentage consumenten dat het product 6 maanden later koopt bijna verdubbelt.

Welkomstkoffer gebruik 6 maanden grafiek
Figuur 1: Penetratie verdubbelt bijna.

Verder zien wij in figuur 2 het gemiddelde aantal jaarlijkse aankopen meer dan verdubbelen:

Welkomstkoffer gemiddelde aankopen per jaar grafiek
Figuur 2: Verdubbeling aantal jaarlijkse aankopen.

 

En meer dan de helft van de consumenten geeft aan dat ze het product niet zouden hebben gekocht als ze er niet op deze manier mee in aanraking waren gekomen.

Uiteraard blijft het de vraag in hoeverre deze resultaten aan de sampling kunnen worden toegeschreven, aangezien er vaak ook andere marketing activiteiten plaats vinden, maar dat is iets wat per product bekeken zou moeten worden.

Wil je meer weten over onze feedback mogelijkheden en resultaten neem dan contact met ons op.

Laat een reactie achter