Herengracht 562, 1017CH Amsterdam, The Netherlands

A/B-Testen binnen sampling

Split-A-B-Testen

Wat is de A/B Test?

Wikipedia definieert de A/B test als:

De A/B-test is een marktonderzoekmethode die gehanteerd wordt om te onderzoeken wat de efficiëntste van twee mogelijkheden is. Door gebruikers te verdelen in twee groepen, die elk een ander concept te gebruiken krijgen, kan er op basis van de onderzoeksresultaten beslist worden welke opzet, A of B, het gewenste doel – voornamelijk de hoogste omzet – het best benadert.

Binnen direct marketing wordt veelvuldig gebruik gemaakt van A/B Testen. Denk hierbij aan onderwerp regels van nieuwsbrieven, landingspagina’s van websites maar ook de paginaopmaak, kleuren, teksten, lettertypes etc.

A/B Testen binnen sampling

Valt sampling onder direct marketing? Wij vinden van wel. Direct marketing is gericht op het aangaan van de dialoog met je klant. Je moet je sample niet alleen uitreiken, maar ook proberen de dialoog aan te gaan met de consument.

Wij brengen dit in de praktijk door gebruik te maken van ons feedback programma, waarbij wij de consument vragen om een reactie te geven op het gebruikte product. Op deze manier maken wij sampling dan ook geschikt voor A/B testen.
Een vorm hiervan kan zijn om te kijken welke sampling methode voor jouw product het meest geschikt is, maar binnen deze methode kan je er ook weer voor kiezen om verschillende campagnes te vergelijken.

Een aantal voorbeelden

Via ons cashback platform Kassabonkorting bieden wij de mogelijkheid om cashbacks aan te bieden aan een gerichte groep consumenten.

Dit is ideaal voor de inzet van A/B tests. Hierbij is niet alleen een vergelijking mogelijk op basis van de doelgroep, maar ook de bron van de consumenten gegevens kan interessant zijn.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien of de redemptie hoger is onder een groep gebruikers die het product eerder via de Monsterdoos heeft gebruikt t.o.v. consumenten die dit niet hebben gehad.

Een ander voorbeeld is het proberen van een verschillend aantal webshops binnen webshopsampling.

Dit concept is ideaal voor A/B testen aangezien de enige wisselende variabele de webshop is. Op deze manier is goed te vergelijken welke webshops tot de meeste herhalingsaankoopintenties leidt, of waar het gebruik het hoogst is.

Maar je kunt A/B testen ook gebruiken om verschillende varianten van een sample te vergelijken. Denk hierbij aan 2 (of meer) varianten van jouw product die je aanbiedt binnen dezelfde campagne. Door de juiste koppeling van product en feedbackprogramma kunnen wij achterhalen wie welk product heeft geprobeerd en kunnen wij de varianten dus ook goed vergelijken.

Interesse?

Ben jij geïnteresseerd in A/B testing voor jouw sampling campagne of wil je gewoon meer weten of jouw mening achterlaten dan kan dat hieronder.

Bedankt voor het lezen…

Laat een reactie achter