Onderzoek naar het effect van sampling

Wat is nou werkelijk het effect van sampling? We wilden het wel eens werkelijk goed onderzoeken en daarom hebben we Neuromarketing Onderzoeksbureau Unravel gevraagd dit onderzoek voor ons op te zetten. Dat hebben we gedaan aan de hand van een samplingcampagne voor Mentos. We lieten Unravel onderzoeken wat er gebeurt met onbewuste merkassociaties als gevolg van een sampling campagne. Er zijn vier merkassociaties gemeten. De resultaten van het onderzoek waren verrassend positief, maar voordat we dieper ingaan op de uitkomsten van het onderzoek ingaan, vertellen we graag hoe de campagne in zijn werk is gegaan.

De samplingcampagne

De Mentos Gum Pure Fresh sampling campagne werd door ons opgezet bij verschillende sneakershops en food deliveries, verspreid over heel Nederland. Bij elke aankoop ontving de consument een Mentos Gum mini potje. De actie werd middels een toonbankstandaard en flyer gecommuniceerd. Met de flyer riepen we consumenten op om deel te nemen en zijn of haar mening te geven over het product.

Het onderzoek

Om de effecten van de sampling campagne op de merkassociaties te kunnen meten heeft neuromarketing onderzoeksbureau Unravel een impliciete associatietest (IAT) ontwikkeld. Kort gezegd worden bij een impliciete associatietest de associaties die een consument heeft met een merk gemeten door middel van een (online) onderzoek, waarbij op basis van reactietijd de merkassociatie wordt gemeten. Door dit onderzoek zowel voor als na ontvangst van een sample te doen, is het mogelijk om deze resultaten met elkaar te vergelijken. Voorafgaande aan en na afloop van de sampling campagne hebben wij consumenten per e-mail een uitnodiging gestuurd om deel te nemen aan de associatietest. Tijdens het onderzoek zijn de volgende associaties gemeten.

  • Wordt Mentos Kauwgum positiever ervaren na het ontvangen van een sample?
  • Wordt de associatie met verfrissend versterkt door sampling?
  • Wordt het product vaker met lekker geassocieerd na sampling?
  • Hoe handzaam wordt de verpakking ervaren in het brein na sampling?

De resultaten voor en na ontvangst van de sample zijn vervolgens met elkaar vergeleken. Op basis van deze resultaten konden we zien wat er met de verschillende merkassociaties is gebeurd.

De resultaten

In deze associatietest waren we benieuwd naar het effect van sampling op de vier genoemde associaties. We hebben een meting gedaan onder consumenten die geen sample hebben ontvangen en consumenten die wel een sample hebben ontvangen. Na ontvangst van de sample zagen we een groot effect op de gemeten associaties vergeleken met de groep die geen sample had ontvangen. Mentos wordt na het krijgen van een sample, als positiever, handzamer, verfrissender én lekkerder ervaren. De toename in positieve associaties laat zien dat samplen een goede zet is om consumenten een positief gevoel te geven over het product en de eigenschappen ervan. Sampling heeft dus een positief effect op de beleving van het product en kan ingezet worden om merkperceptie te verbeteren en daarmee herhalingsaankopen te verhogen.

Meer weten?

Wil jij graag de associaties van jouw merk meten d.m.v. sampling of activaties? Bij Lime Factory kunnen wij je hierbij helpen. Wil je meer informatie over onze aanpak of heb je een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!